Fast-Forward Services

Hurtigere frem til målstregen

Fast-Forward Services er målrettet C-level og ledere med forretningsansvar i virksomheder, der skal udvikle et nyt forretningsområde, eller som ønsker at optimere den nuværende forretning, med nye tiltag.

Jeg yder rådgivning, processtyring og resultatfokuseret implementering, i forhold til den udviklingsproces, virksomheden allerede er i gang med, eller som skal til at igangsættes. (Samarbejdsproces)

Fast-Forward målproces

Fundamentet i Mandrup Consult, er succesfuld erfaring med strategisk og taktisk forretningsudvikling, hvor digital udvikling og transformation, har drevet forandringer i virksomhedens fundament, forretningsmodellerne, kundetyper og de generelle markedsstrukturer. Derudover researcher jeg løbende i hvordan virksomheder mest effektivt når de mål der sættes, med tanke på alle de forskellige elementer, der typisk er i spil – eksempelvis når et nyt forretningsområde skal udvikles.

Med baggrund heri, har jeg udviklet Fast-Forward målprocessen. Målprocessen sætter virksomheden op til succes, og sikrer en løbende eksekvering af de specifikke værktøjer og tiltag, der effektivt når virksomhedens forretningsudviklingsmål. (Fast-Forward målproces)

Hele vejen til målet

Succesfuld eksekvering er ofte det sværeste i enhver proces, også når det gælder forretningsudvikling. Først når implementeringsfasen begynder, bliver det tydeligt hvordan planerne fungerer i den virkelige verden. Der kommer løbende ny information, ligesom der løbende opstår nye forhindringer.

I får en erfaren sparringspartner, som hurtigt forstår situationens udfordring og eksekveringsscenarier, og som kan udvide organisationens kompetencespændvidde, her og nu.

Gennem tæt samarbejde, sparring og rådgivning sikrer jeg:

  • Facilitering, drive og styring af den samlede proces
  • Ansvarlighed overfor aftaler og deadlines
  • Implementering af Fast-Forward målprocessen
  • Fokus, fremdrift og resultater – hele vejen til målet
Skriv til os

Ring til os