“Resultater bliver ikke målt i antallet af arbejdstimer,
men er en konsekvens af den procent af tid,
der bruges på de aktiviteter med størst effekt”
– Adrian Mandrup

Lederne i en virksomhed, er en af de allervigtigste ressourcer, og essentielle for at nå virksomhedens mål.

Derfor er den enkelte leder også involveret i mange forskellige aktiviteter, opgaver og ansvar. Konsekvensen er ofte, at lederens tid og dermed fokus, er spredt tyndt udover ugen, på tværs af et stort antal aktiviteter af varieret vigtighed og effekt.

Der ligger et stort uudnyttet potentiale ved at styrke lederens fokus på de aktiviteter, der gør den største forskel, og omsætte det til håndgribelig værdiskabelse for både leder og virksomhed.

Med baggrund i løbende analyse af lederens egne uge data, samt identifikation af de opgaver lederen skal udføre for at skabe maksimal værdi, sikrer programmets 1:1 forløb både håndgribelige resultater samt en ændring af adfærd i forhold til fokus og prioritering.

 

 

Balancen mellem travlhed og fokus

Ledere har ofte et ansvar, der kræver, at de navigerer på tværs af mange forskellige opgaver og udfordringer. I lederpositioner medfører dette typisk også et ansvar for medarbejdere, hvilket yderligere understreger bredden af lederens fokus.

Ugen er fuld af møder, og når lederen ikke er i et møde, er der mange opgaver, der skal håndteres. Dette kan resultere i, at nogle af de vigtige opgaver, som ikke haster nu, men som lederen selv skal udføre og som kræver tanke og kreativitet, bliver udskudt, indtil der er tid. Det kan være sidst på eftermiddagen, om aftenen eller i weekenden, og ofte kort før deadline. Det er ikke optimalt og kan have en negativ indvirkning på kvaliteten.

Dilemmaet er, at de vigtige opgaver, som kræver tanke og kreativitet, ofte har enorm betydning for lederens ansvarsområde og dermed virksomheden.

 

Unlocking Leadership Value: Program

Programmet centrerer sig om fokus og prioritering, og hjælper ledere med at justere fokus og adfærd, så de vigtigste aktiviteter og opgaver bliver identificeret, prioriteret og udført.

Programmet tager udgangspunkt i den enkelte leders aktuelle dagligdag og ansvarsområde. Gennem 1:1 sparring supporteres lederen med indsigt i egne uge data, konkrete værktøjer, identifikation af lederens vigtigste aktiviteter og opgaver, ugentlig planlægning samt løbende opfølgning, for at sikre succesfuld implementering.  

 

 

Ingen “lektier” eller nødvendige forudsætninger

Programmet er designet så det ikke er nødvendigt for lederen, at afsætte ekstra tid, i en allerede travl kalender. Lederen skal deltage i en planlagt ugentlig 1:1 session (personligt eller online) og være villige til at dele information. Der er ingen “lektier” og der kræves ingen forudsætninger eller særlige evner.

Lederens fokus og tid rettes mod udførelsen af de konkrete aktiviteter og opgaver, der fører til opnåelsen af de mål, som er blevet identificeret og som lederen selv har direkte indflydelse på.

 

Skriv til os

Ring til os